Gång- och cykelväg i Näsviken

Plan- och bygglovskontoret har upprättat förslag för upphävande av delar inom detaljplaner Forsa 99:4, Forsa 1173 och Forsa 1467. Syftet med planläggningen är att möjliggöra utbyggnad av en gång- och cykelväg längst Näsviksvägen enligt Trafikverkets vägplan.