Jakobsberg 7:6

Syftet med ändringen är att möjliggöra en ny vård- och behandlingsbyggnad för Hudiksvalls sjukhus kopplad till centralblocket, samt uppförande av en skorsten till en ny försörjningsbyggnad för sjukhuset.

Handlingar: