Pågående detaljplanearbete

Här hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu. De är indelade utifrån de skeden som finns i planprocessen. De pågående detaljplanerna är förslag som ännu inte vunnit laga kraft, de är alltså inte gällande.

Här nedan hittar du pågående detaljplanearbeten. Om det är tomt under någon rubrik i listningen innebär det att det inte finns några planer i den delen av detaljplaneprocessen.

Tidig dialog

  Samråd

   Inför antagande

    Antagen

     Antagen men överklagad