Pågående detaljplanearbete

Här nedanför hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu. De är indelade utifrån de skeden som finns i planprocessen. De pågående detaljplanerna är förslag som ännu inte vunnit laga kraft, de är alltså inte gällande.

Planbesked och planuppdrag

Planbesked och planuppdrag hittar du här

Tidig dialog

Samråd

Jakobsberg 7:6SörportenVästra hamnen, etapp A

Granskning

Varvet

Inför antagande

Antagen

Antagen men överklagad

Ede 51:1 - bostäder i DelsboSandvalla ny förskola Sanna 1:33