Inför antagande detaljplan

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnas detaljplanen över till Byggnadsnämnden, eller i vissa fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande.

Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning men inte fått dessa tillgodosedda får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Här nedan hittar du detaljplaner som är inför antagande. Om det är tomt i listningen innebär det att inga planer är inför antagande.

Detaljplaner inför antagande