Varvet

Ett nytt detaljplaneförslag har tagits fram för området Varvet, beläget i Östra hamnen i Hudiksvall där bl a de grå sjöbodarna, Sunfab och Träningsvarvet återfinns. Planen inkluderar både vattenområdet med småbåtshamnen och landområdet ända fram till Köpmanbergsvägen.

Vad innebär planförslaget?

Planens syfte är att bidra till positiv utveckling i Östra hamnen genom att skapa en hållbar helhetslösning inom Varvetområdet. Allmänhetens tillgång till strandpromenad är särskilt viktig, liksom dagvattenlösningar och ändamålsenliga trafikstrukturer. Platsens historia ska också få synas och bevaras där byggnader minner om äldre tiders verksamhet. Överensstämmelse med översiktsplan är god och ingen betydande miljöpåverkan antas ske.

Planärendet handläggs enligt reglerna om utökat förfarande.

Vid frågor sker kontakt via mejl eller telefon:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se0650-19 000Detaljplanen ska beredas inför ett antagande i nästa plan- och utvecklingsutskott (PLU) den 22 november 2022.

Handlingar