Planprioritering

Kommunen har genomfört en prioritering av kommande och pågående detaljplaneuppdrag.

Planprioriteringen lyfts och behandlas i kommunstyrelsens planutskott och byggnadsnämnden kontinuerligt. I dessa politiska forum sker en prioritering av aktuella uppdrag. I planprioriteringen kan du läsa om de planer som fått ett positivt planbesked.

Här hittar du den senaste beslutade prioriteringen: