Varvet - tidig dialog

Bild på området Varvet uppifrån.

En ny detaljplan ska tas fram för Varvet i Östra Hamnområdet i Hudiksvall. Målet är att skapa förutsättningar för liv och utveckling i området för både verksamheter och människor som vistas där. Det finns en del svåra frågor som måste lösas, som till exempel hur vi ska ta tillvara på och rena dagvatten eller hur vi värnar kulturmiljöerna.

Tack för sina synpunkter

Mellan 4 maj och 31 maj kunde man tycka till om Varvet. Nu är kartan stängd för kommentarer men du kan fortfarande titta på vad andra tyckt.

Länk till digital karta för att se synpunkter som kom in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer med dina synpunkter?

Alla idéer och synpunkter är anonyma och kommer att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Det blir ett viktigt underlag när vi ska forma planen.