Dubbelspår på Ostkustbanan i Hudiksvall

Hudiksvalls tågstation

Trafikverket planerar och utreder för dubbelspår mellan Gävle-Sundsvall, en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. Dubbelspår på Ostkustbanan är en av de viktigare utvecklingsfrågorna som kommunen arbetar med. Med ett dubbelspår kan restiderna kortas, järnvägen bli mer robust och mindre störningskänslig. Detta samtidigt som det får plats mer tåg på banan.

En utbyggd järnväg hjälper Hudiksvalls kommun att växa samtidigt som avstånden krymper. Ostkustbanan förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. Sträckan mellan Gävle-Sundsvall är cirka 22 mil lång och enkelspårig. Trots de kapacitetshöjande åtgärder som utförts under senare år är sträckan fortfarande hårt belastad. Sträckan är även en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem.

Läs mer om Ostkustbanan och dubbelspårsutbyggnad på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket planerar i etapper

Sedan 2011 utreder Trafikverket för dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. Eftersom hela sträckningen är 22 mil delas sträckor och etapper upp som är möjliga/rimliga att utreda för att sedan gå vidare och få beslut om finansiering av regeringen i kommande nationella infrastrukturplaner.

Etapp Enånger–Idenor–Stegskogen

På delen Enånger-Idenor-Stegskogen ska vi välja korridor – ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 39 kilometer.

Läs mer om etappen Enånger–Idenor–Stegskogen på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.