Slutbesiktning av Kattvikskajen

Nu är slutbesiktningen genomförd på den första entreprenaden för utvecklingen av den nya stadsdelen på Kattvikskajen.

Entreprenaden godkändes och arbetet kommer att avslutas under hösten.