Vatten och avlopp

Vatten är livsviktigt. Här i vår del av världen har vi god tillgång till vatten av bra kvalitet. Hudiksvalls kommuns vatten- och avloppsavdelning producerar och levererar omkring tre miljoner kubikmeter dricksvatten varje år och renar omkring fyra miljoner kubikmeter avloppsvatten innan det återgår till naturen. Vi arbetar med vattnets kretslopp, med andra ord.

Vilket vatten rinner i min kran?

Om du bor så till att du inte kan ansluta sig till det kommunala vattennätet tar du ditt dricksvatten från en egen brunn eller källa och har vad vi kallar enskilt vatten.

Läs mer om kommunalt vatten och avlopp

Kan jag få meddelande om driftstörningar?

Hudiksvalls kommun levererar vatten och hämtar sopor med hög säkerhet. Men någon gång kan leveransen störas. Det påverkar din vardag och du behöver få information snabbt. Då kan vi messa dig.

SMS-tjänst för driftinformation

Jag ska göra ett nytt avlopp, vad ska jag börja med?

Det finns en hel del som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt avloppsnät.

Läs mer om enskilt avlopp

Jag har egen brunn, vem kan garantera vattenkvalitén?

Har du en egen brunn för dricksvatten bör du regelbundet kontrollera kvaliteten. Det kan till exempel finnas bakterier och metaller som gör vattnet olämpligt att dricka. Ditt vatten kan också påverka dina installationer i huset såsom varmvattenberedare, tvätt- och diskmaskin.

Läs mer om enskilt vatten

Får jag tvätta bilen på min tomt?

Utifrån miljöbalkens försiktighetsprincip och principen om bästa möjliga teknik bör bilen inte tvättas på gatan eller på tomten. Avfettningsmedel blandat med sot, asfaltspartiklar, tungmetaller, vägsalt samt oljor frigörs vid tvätt och kan då rinna orenat ut till dagvattennätet och förorena vattendrag, grundvattnet och närliggande dricksvattentäkter. Rekommendationen är att tvätta bilen vid en bilvårdsanläggning eftersom det där finns krav på rening av utgående spillvatten.