Slamtömning och latrin

På den här sidan kan du läsa om slamtömning av latrin.

När slambilen ska komma

Märk upp brunnen/tanken så att chauffören kan hitta den. Om det kan finnas tveksamhet om vilken som ska tömmas ska du markera din med ditt namn.

Det är en stor, tung slambil som ska ta sig fram. Infarten och marken fram till brunnen ska vara fria från hinder. Exempel på hinder är bilar, grenar, buskar, högt gräs och annan växtlighet, snö och is. Plantera inte blommor och sätt inte trädgårdsprydnader runt brunnen/tanken. De kan förstöras av den stora slangen om den ”slår runt” när vi tömmer.

Om din brunn/tank inte är tillgänglig när vi ska tömma får du betala en framkörningsavgift. Du som fastighetsinnehavare ansvarar för att tankbilen kan komma fram till din slamanläggning.

Du kan ha schemalagd tömning en eller flera gånger per år. Innan slambilen kommer får du ett brev om att det är dags för tömning. Det här är det billigaste alternativet. De flesta slambrunnar med infiltration har schemalagd tömning. Tjänsten beställer du via telefon hos kommunen.

Beställ slamtömning med bank-id.
55 kr i rabatt om du beställer här!

Om du har bank-id kan du beställa slamtömning via vår e-tjänst:

Beställ slamtömning utan bank-id

Om du inte har ett bank-id kan du beställa slamtömning via vårt formulär:

Välj hur fort du vill ha tanken tömd

Tömning inom sex vardagar från beställningsdagen:

 • Beställ via e-tjänst, formulär på webben eller telefon.
 • Du beställer tömning när du behöver det och enligt reglerna i Renhållningsordningen. 
 • Hur ofta du behöver tömma beror på vilken anläggning du har och vad renhållningsordningen säger. 

Här kan du ta del av renhållningsordningen

Akut tömning inom 24 timmar:

 • Beställ via e-tjänst eller telefon.
 • Om du beställer efter klockan 12.00 en dag före helgdag så töms tanken före klockan 12 kommande vardag.

Akut tömning inom sex timmar:

 • Beställ via telefonsamtal.
 • Vardagar klockan 7.30 - 16.30:
 • Serviccenter på Hudiksvalls kommun, 0650-19 000, tonval 2.
 • Övrig tid: Kran och transport i Hudiksvall AB, 070-303 39 16.

Hudiksvalls kommun anlitar Kran och transport i Hudiksvall AB för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Tömningsintervallerna är reglerade i Renhållningsordningen.

Hur sällan du kan tömma beror dels på vad det är för tank/brunn och dels så klart på hur mycket du använder den. Det finns minimikrav på tömning:

 • Brunn med ansluten wc vid permanentboende: minst en gång per år
 • Brunn med ansluten wc vid fritidsboende: minst vartannat år
 • Brunn för bad-, disk- och tvättvatten vid permanentboende: minst vartannat år
 • Brunn för bad-, disk- och tvättvatten vid fritidsboende: minst vart fjärde år
 • Sluten tank: minst vart tredje år

Du som fastighetsägare är ansvarig för att din slamanläggning ska fungera bra. Kom ihåg att göra service!

Som fastighetsägare kan du ha schemalagd tömning eller beställa tömningen varje gång. Beställ tömning via e-tjänsten så får du 52 kr i rabatt!

Töm din matolja, frityrolja i en flaska med kork och lämna det på återvinningscentralen eller lägg den i den gröna tunnan för restavfall.

Att hälla fett i avloppet är inte tillåtet. Det skulle bli stora problem för anläggningarna då det fastnar och täpper igen. Det är kostsamt och tar tid att åtgärda.

Då måste vägföreningen ge dispens för renhållningsfordon om vi ska kunna hämta slam. Samma regler gäller för sophämtning.

Vägföreningen får skicka in en dispens till:avfall@hudiksvall.se eller så kan de sätta upp en tilläggsskylt som undantar renhållningsfordon. Vid enskilda vägar är det vägföreningens styrelse som beslutar om undantag för renhållningsfordon och tilläggsskyltning.

Om vi inte har fått tillstånd eller om det inte finns en tilläggsskylt som ger tillåtelse för renhållningsfordon att köra på vägen så kommer vi inte kunna köra på dessa vägar för att hämta sopor eller slam. Vid beställd slamtömning blir det då extra kostnader för fastighetsägaren. Det kan också innebära ytterligare kostnader för dig ifall du behöver beställa en extra soptömning.

Kom ihåg att även om avfallshanteringen har dispens så är det alltid chauffören som bedömer om det går att åka på vägen. Både sopbil och slambil väger mycket, ibland upp mot 60 ton.

Fettavskiljare

Om din fastighet har en köksverksamhet med fettavskiljare ska den tömmas minst en gång per år eller så många gånger det behövs, för att det ska fungera bra.
Om du inte har en separat avskiljare men använder fat/dunkar för fastighetens olja och fett kör du det själv till återvinningscentralen på Ulvberget.

Latrintunna

Du kan köpa latrinkärl på Ulvbergets återvinningscentral. Du kan också beställa hem en ny latrintunna när du beställer hämtning av det gamla tunnan. När du köper en latrintunna av Hudiksvalls kommun så betalar du både för hämtningen och hanteringen av innehållet. Vi hämtar bara latrintunnor du köpt av oss.

Beställ latrinhämtning

Telefonnummer:0650-54 20 90

E-post:hudiksvall.se@prezero.com

Bättre lösning än en tunna skit

Det finns flera bra sätt att ta hand om latrinet på den egna fastigheten. Du kan ha urinseparering med latrinkompost eller förbränningstoalett. Det är bättre för både miljön och arbetsmiljön än en latrintunna som ska hämtas.

Läs mer om alternativ till hämtning på Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska kompostera din latrin behöver du bra utrustning och tid. Resultatet blir en näringsrik mull som du kan används som gödsel. För att kompostera latrin krävs att du gör en anmälan till Norrhälsinge miljökontor.

Skicka in blanketten:

Latrintunnorna kommer att tas bort

Allt färre använder latrintunnor och allt färre kommuner erbjuder dem. Så småningom kommer de tas bort även i Hudiksvalls kommun. Anledningen är både dålig arbetsmiljö och hård miljöbelastning. Tipset är att förbereda dig för andra lösningar redan nu.

Läs mer om avgifter

Nytt: När du beställer slamtömning via vår e-tjänst (BankID) får du 51 kr i rabatt!