Vattenprov från egen brunn (enskilt vatten)

Har du en egen brunn för dricksvatten bör du regelbundet kontrollera kvaliteten. Det kan till exempel finnas bakterier och metaller som gör vattnet olämpligt att dricka. Ditt vatten kan också påverka dina installationer i huset såsom varmvattenberedare, tvätt- och diskmaskin.

Hur gör jag för att testa mitt dricksvatten?

Det finns flera laboratorier som utför vattenanalyser. SGS är ett godkänt lab där du dessutom får rabatt om du är bosatt i Hudiksvall- eller Nordanstigs kommun.

Hur beställer jag en analys av mitt dricksvatten?

Du gör din beställning till SGS brunnsvatten.se som sedan skickar det material som du behöver direkt hem till dig.

På SGS Brunnsvattens webbplats kan du beställa vattenprov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag få jag rabatt på avgiften för test av dricksvatten?

Om du är boende i Hudiksvall- eller Nordanstigs kommun erbjuder SGS rabatt på ”Trygghetspaketet” för dig som enskild brunnsägare. Trygghetspaketet är ett analyspaket som är ihopsatt utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer.

  • Ange rabattkod HN2023 i slutet av din beställning

Norrhälsinge miljökontor får automatiskt en kopia på analyssvaret om du nyttjar kampanjkoden. Då kan vi lättare ge dig råd vid behov.

Hur skickar jag in vattenprovet?

Prov kan lämnas måndag-torsdag, dock inte dag före röd dag. Du lämnar din försändelse till JetPak, Stora Vägen 9, Iggesund, senast kl 15.30.

Hur tolkar jag mitt vattenprov?

När du får ditt svar på ditt vattenprov medföljer en instruktion om hur du tolkar det. Du får något av följande svar:

  • Tjänligt
  • Tjänligt med anmärkning
  • Otjänligt

Vad gör jag om jag får svar att jag har otjänligt vatten?

Miljökontoret kan ge dig råd om vad du kan göra om du har otjänligt vatten eller om du har andra frågor om dricksvattnets kvalitet. Det finns ytterligare information om dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats:

Information om egen brunn på Livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur kan jag mäta om det finns radon i mitt dricksvatten?

Norrhälsinge miljökontor mäter också själva kostnadsfritt radon i vatten. Mer information finns under denna sida:

Radon i dricksvattnet

Varför ska jag kontrollera mitt dricksvatten regelbundet?

Att regelbundet kontrollera dricksvattnet är enda sättet att få besked om att vattnet är tjänligt. Regelbunden provtagning ger värdefull information den dag du eventuellt märker eller misstänker problem och behöver utreda av orsaken. Vid snösmältning, långvariga regn- eller torrperioder kan vattnets kvalitet variera. Vilken typ av brunn du har, dess skick och var den är placerad spelar också roll för vad du kan förvänta dig.

Livsmedelsverket rekommenderar att du tar ett fullständigt prov på ditt vatten minst vart tredje år: Mikrobiologiskt, kemiskt och tungmetaller.

Registrera din brunn

I databasen brunnar som förvaltas av Sveriges geologiska undersökningar (GSU) hittar du uppgifter om landets vatten- och energibrunnar. Uppgifterna kommer från brunnsborrare och privatpersoner.

Läs mer om att registrera din brunn