Byggvatten

Om det behövs vatten under byggtiden kan det finnas möjlighet att ansluta byggvatten, antingen via servis eller brandpost. Ta kontakt med VA-verksamheten i god tid innan byggstart så hjälper vi dig med att undersöka vilka möjligheter som finns.

Ansök om anslutning av byggvatten

Skicka in en anmälan om anslutning av byggvatten till VA-verksamheten i god tid innan byggstart. Bifoga gärna en situationsplan/karta som visar läget för etablering och var du önskar din anslutning.

Byggvattnet ansluts antingen via fastighetens befintliga servis, ny tillfällig servis eller brandpost. Anslutningspunkten bestäms i samråd med VA-verksamheten.

Om en ny tillfällig servis behöver anläggas för byggvattnet så utförs anslutningen mot den allmänna anläggningen av VA-verksamheten. Från anslutningspunkten ordnar du själv med förläggning av den tillfälliga servisledningen.

Du bör förbereda en godkänd mätarplats för att förbrukningen av byggvatten ska kunna mätas. Mätarplatsen ska vara frostskyddad och ha konsol med fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren.

Läs mer om vattenmätare

Om en ny tillfällig servis behöver anläggas för byggvattnet faktureras upprättandet av anslutningen samt efterföljande proppning till självkostnadspris.

Förbrukningen debiteras enligt gällande VA-taxa. Om mätning inte sker antas den förbrukade mängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

Läs mer om taxa för vatten och avlopp