Våra avloppsverk

Hudiksvalls kommun har åtta avloppsreningsverk, som tillsammans tar hand om avloppsvattnet från omkring 75 procent av kommunens invånare.

Våra avloppsreningsverk hanterar biologiskt nedbrytbara ämnen och fosfor. Biologisk nedbrytning innebär att organiskt material med hjälp av mikroorganismer omvandlas till enkla ämnen som koldioxid, metangas och vatten.  

Läs mer om de olika avloppsreningsverken här:

Reffelmansverket i Hudiksvall - behandlar avloppsvatten från Hudiksvall, Sörforsa och Iggesund

Delsbo avloppsreningsverk - behandlar avloppsvatten från Delsbo tätort, Fredriksfors och Johannesberg

Friggesunds avloppsreningsverk - behandlar avloppsvatten från Friggesund och Bjuråker

Njutångers avloppsreningsverk - behandlar avloppsvatten från Njutånger

Enångers avloppsreningsverk - behandlar avloppsvatten från Enånger

Näsvikens avloppsreningsverk - behandlar avloppsvatten från Näsviken

Edsta avloppsreningsverk - behandlar avloppsvatten från Edsta by

Ingsta avloppsreningsverk - behandlar avloppsvatten från Ingsta

Läs mer om avloppsvatten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Läs mer om avloppsvattenhantering på Svenskt Vattens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.