Edsta avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Edsta är ett så kallat paketverk av märket Emendo och det byggdes 1980. Reningsverket är det minsta i kommunen och här behandlas omkring 30 kubikmeter avloppsvatten varje dygn.

Upptagningsområde

Avloppsvatten från våra abonnenter i Edsta transporteras via självfallsledningar till reningsverket.   

Reningsprocess

Avloppsvattnet renas i tre steg: Mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Den mekaniska reningen utgörs av avskiljning av så kallat primärslam i en brunn och därefter får vattnet passera genom en biologisk bädd, där mikroorganismer bryter ner bilogiskt nedbrytbara föroreningar. Slutligen tillsätts polyaluminiumklorid till vattnet för att kemiskt fälla ut fosfor. Den kemiska reningen ger upphov till slam, som avskiljs från vattnet och tas om hand.

Slambehandling

Det slam som bildas i reningsprocessen förtjockas innan det transporteras till Reffelmansverket i Hudiksvall för vidare behandling.

Läs mer om slambehandlingen vid Reffelmansverket