Delsbo vattenverk

Delsbo vattenverk byggdes 1956, kompletterades med två sandfilter 1980 och fick sin nuvarande utformning efter en ombyggnation 1996. Vattenverket producerar omkring 1 000 kubikmeter dricksvatten varje dygn och förser Delsbo, Bjuråker och Friggesund med dricksvatten.

Råvatten

Det vatten som används som råvara i dricksvattenproduktion kallas för råvatten. Vid Delsbo vattenverk används Södra Dellen som råvattentäkt. Råvattnet renas i olika steg innan det blir dricksvatten och levereras till abonnenterna.

Reningsprocess

Som ett första steg i reningen passerar råvattnet genom ett mekansikt filter. För att få en reduktion av färg, organiskt material och järn behandlas vattnet sedan med ozon och filtreras genom ett antal parallella långsamfilter. För att motverka korrosion i ledningsnätet sker en tillsats av kolsyra med efterföljande filtrering genom ett hydrokarbonatfilter. Avslutningsvis desinficeras vattnet med hjälp av UV-ljus.

Dricksvattenkvalitet

De kvalitetskrav som ställs på kommunalt dricksvatten bestäms av Livsmedelsverket. För att säkerställa att vårt dricksvatten lever upp till dessa krav, analyseras vattenprover kontinuerligt, i den omfattning och med de intervall som Livsmedelsverket föreskriver. Både mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska parametrar analyseras och en sammanställning av analysresultat för Delsbo vattenverk hittar du via länken här nedan.

Läs mer om Livsmedelsverkets kvalitetskrav på dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.