Edsta vattenverk

Edsta vattenverk byggdes 1972 och är det minsta i kommunen. Vattenverket producerar omkring 12 kubikmeter dricksvatten per dygn och förser Edsta by med dricksvatten.

Råvatten

Det vatten man använder som råvara i dricksvattenproduktion kallas för råvatten. Råvattnet som används vid Edsta vattenverk tas från två bergborrade brunnar och detta renas i olika steg innan det blir dricksvatten och levereras till abonnenterna.

Reningsprocess

För att minska halten järn och mangan som finns löst i vattnet, filtreras råvattnet genom ett så kallat Teko-Culligan-filter. Därefter får vattnet passera en radonavskiljare och innan det släpps ut på ledningsnätet desinficeras det med hjälp av natriumhypoklorit.

Dricksvattenkvalitet

De kvalitetskrav som ställs på kommunalt dricksvatten bestäms av Livsmedelsverket. För att säkerställa att vårt dricksvatten lever upp till dessa krav, analyseras vattenprover kontinuerligt, i den omfattning och med de intervall som Livsmedelsverket föreskriver. Mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska parametrar analyseras och en sammanställning av analysresultat för Edsta vattenverk hittar du via länken här nedan.

Läs mer om Livsmedelsverkets kvalitetskrav på dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.