Forsa vattenverk

Forsa vattenverk byggdes 1959. Vattenverket producerar omkring 700 kubikmeter dricksvatten varje dygn och förser Sörforsa och Näsviken med dricksvatten.

Råvatten

Det vatten som används som råvara i dricksvattenproduktion kallas för råvatten. Vid Forsa vattenverk används Södra Dellen som råvattentäkt. Råvattnet renas i en rad olika steg innan det blir dricksvatten och levereras till abonnenterna.

Reningsprocess

För att få en reduktion av färg, organiskt material, järn och mangan behandlas vattnet med ozon och filtreras genom långsamfilter. Vattnet desinficeras med natriumhypoklorit och för att motverka korrosion i ledningsnätet höjs till sist vattnets pH-värde med hjälp av soda.

Dricksvattenkvalitet

De kvalitetskrav som ställs på kommunalt dricksvatten bestäms av Livsmedelsverket. För att säkerställa att vårt dricksvatten lever upp till dessa krav, analyseras vattenprover kontinuerligt, i den omfattning och med de intervall som Livsmedelsverket föreskriver. Både mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska parametrar analyseras och en sammanställning av analysresultat för Forsa vattenverk hittar du via länken här nedan.

Läs mer om Livsmedelsverkets kvalitetskrav på dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.