Hudiksvalls vattenverk

Hudiksvalls vattenverk byggdes 1970 och är kommunens största. Här produceras omkring 6 000 kubikmeter dricksvatten varje dygn och Hudiksvalls tätort, Malsta och Ingsta förses med dricksvatten härifrån. Vattenverket i Hudiksvall förser också Iggesund, Njutånger och Enånger med dricksvatten.

Råvatten

Det vatten man använder som råvara i dricksvattenproduktion kallas för råvatten. Vid Hudiksvalls vattenverk används grundvatten från Hallstaåsen som råvatten och detta renas i olika steg innan det blir dricksvatten och levereras till abonnenterna.

Reningsprocess

För att avlägsna järn och mangan som finns löst i vattnet, luftas råvattnet och filtreras sedan genom ett sandfilter. Vattnets pH-värde höjs med hjälp av soda, för att motverka korrosion i ledningsnätet, och avslutningsvis desinficeras vattnet genom behandling med UV-ljus.

Dricksvattenkvalitet

De kvalitetskrav som ställs på kommunalt dricksvatten bestäms av Livsmedelsverket. För att säkerställa att vårt dricksvatten lever upp till dessa krav, analyseras vattenprover kontinuerligt, i den omfattning och med de intervall som Livsmedelsverket föreskriver. Både mikrobiologiska, fysikaliska och kemiska parametrar analyseras och en sammanställning av analysresultat för Hudiksvalls vattenverk hittar du via länken här nedan.

Läs mer om Livsmedelsverkets kvalitetskrav på dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.