Ny inköpsorganisation

Ny inköpsorganisation vid årsskiftet

Publicerad den 10 december 2019

Gävle kommun utträder ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg 1 januari 2020. Det innebär att förbundets uppdrag övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Gävles utträde innebär också att medlemskommunerna nu själva tar över upphandlingsansvaret för nya upphandlingar från och med 1 januari 2020 oavsett belopp.

Medlemskommunerna i Hälsingland, där Hudiksvalls kommun är en av dom, har under hösten 2019 påbörjat ett arbete med att bygga upp egna inköps- och upphandlingsorganisationer för att fortsättningsvis kunna göra sina egna upphandlingar. När vi bedömer att det är fördelaktigt kommer Hälsingekommunerna att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

Hur påverkar det mig som nuvarande eller potentiell leverantör?

  • Du som är avtalsleverantör påverkas inte, beställningar och leveranser sker som vanligt tills avtalet löper ut.
  • Du som vill se vilka upphandlingar som är på gång gör det via Inköp Gävleborgs webbplats precis som tidigare.
  • Du som vill lämna anbud i en upphandling gör det via webbplats precis som tidigare.
  • Länk till Inköp Gävleborgs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information om avtal och upphandlingar:

Andreas Karlsson, inköpssamordnare Hudiksvalls kommun.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050