Hälsoskydd

Områden för hälsoskydd

Ingen som går i skolor eller förskolor, bor i flerbostadshus, får hygieniska behandlingar, får vård och omsorg eller befinner sig i offentliga lokaler ska behöva bli sjuk av inomhusmiljön eller behandlingen.

Tillsynsarbete för hälsoskydd

Norrhälsinge miljökontors hälsoskyddstillsyn omfattar skolor, förskolor, flerbostadshus (hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter), bassängbad, lokaler för hygienisk behandling (fotvård och akupunktur), lokaler för vård och omsorg samt offentliga lokaler.

Hälsoskyddstillsynen omfattar även klagomål på buller, nedskräpning, vedeldning och annat som regleras av miljöbalken. Faktorer som kan påverka hälsan negativt är fukt, mögel, ventilation, temperatur, ohyra, buller, lukt, strålning, radon, dricksvatten, smittämnen och kemiska ämnen.

Arbetsmiljöproblem regleras inte av miljöbalken och handläggs därför inte av Norrhälsinge miljökontor.

Ansvar för din verksamhet

Du som driver skolor och förskolor, äger och hyr ut lägenheter, sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen, upplåter bassängbad, erbjuder hygieniska behandlingar, ger vård och omsorg eller äger offentliga lokaler är skyldig att införa rutiner för egenkontroll. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och kontrollera att din verksamhet inte skapar ohälsa. Riskerna i din verksamhet ska du regelbundet inventera, värdera och eliminera.

Råd och vägledning

Norrhälsinge miljökontor ger råd och vägledning till verksamhetsutövare och fastighetsägare om vilka regler i miljöbalken som gäller för hälsoskydd. Om du har barn i skola eller förskola, är hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller nyttjare av hygieniska behandlingar och har klagomål på skolan eller förskolan, boendet eller behandlingen ska du i första hand vända dig till skolan eller förskolan, din hyresvärd, bostadsrättsförening eller där du fått din behandling med ditt klagomål. Om problemen finns kvar kan du vända dig Norrhälsinge miljökontor som ger råd och stöd om hur man ska gå vidare med ärendet.

Anmälan

Det finns verksamheter som du behöver anmäla.

Exempel på när anmälan behövs:

 • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg
 • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
 • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Anmälan görs till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd senast sex veckor innan verksamheten startar.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge tillståndsenhet

  tillstandsenheten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-194 34

  Telefon: 0650-198 13

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Norrhälsinge räddningstjänst

  raddningstjansten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650–380 11

  Besöksadress: Håstaängen, Hudiksvall

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Under den rådande samhällskrisen önskar vi att du i första hand kontakta oss digitalt. Det underlättar både för dig och oss. Vi kan då på ett effektivare sätt hantera ditt ärende eller fråga.

  • Skicka in dina handlingar till oss via mejl i första hand, framför att välja vanlig post.
  • Mejla oss istället för att ringa.

  Telefontider för bygglovshandläggare
  Tisdagar och torsdagar:

  Telefontid: 10-12

  Telefontider för tillsynshandläggare
  Torsdagar:

  Telefontid: 10-12

   

  Telefontider receptionen

  Telefontid, tisdagar och torsdagar: 10.00-12.00, 0650-193 45

  (lunchstängt 12.00-13.00)

Relaterade dokument

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050