Livsmedelshantering

Alla livsmedelsföretag behöver tillstånd att tillreda eller sälja livsmedel.

Livsmedelsföretag definieras som "företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av verksamhet i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel". Även en privatperson eller förening som hanterar livsmedel för regelbunden försäljning till allmänheten är ett livsmedelsföretag. Är du osäker på om din verksamhet räknas som ett företag eller inte, kontakta oss på miljökontoret.

Anmälan om registrering och ansökan om godkännande

De allra flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, med undantag för animalieanläggningar som till exempel slakterier, charkuterier och mejerier som ska godkännas. En anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska göras till miljökontoret i så god tid som möjligt med senast två veckor innan verksamheten startar. Behöver verksamheten godkännas ska alla relevanta krav i lagstiftningen vara uppfyllda för bland annat lokal, utrustning och verksamhetens egenkontroll innan verksamheten får starta.

Övertagande av verksamhet

Vid övertagande av tidigare godkänd eller registrerad livsmedelsverksamhet ska en ny ansökan eller anmälan göras till miljökontoret i god tid innan verksamheten startar. Tillståndet upphör när verksamheten byter ägare och kan inte överlåtas.

Avgift

För registrering eller godkännande av en livsmedelsanläggning tas en avgift motsvarande en timmes handläggning ut. Avgiften baseras på kommunens taxa för livsmedelstillsyn. Varje livsmedelsanläggning ska därefter betala en årlig avgift för tillsyn. Den årliga avgiften tas ut från och med det år verksamheten startar. Läs mer under årlig kontrollavgift.

Planering av livsmedelslokal

I en livsmedelsverksamhet är det viktigt att flödet i lokalen är utformat så att ren och smutsig hantering inte korsas. Inredningen och utrustningen ska vara anpassad till verksamheten och alla ytor samt utrymmen ska vara täta, släta och lätta att rengöra. Beroende på typ av verksamheten kan det behövas olika utrymmen, inredning och utrustning i lokalen.

Tillfällig verksamhet

För tillfällig verksamhet gäller samma regler som för permanent verksamhet, det vill säga att relevanta krav i livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas.

De verksamheter som måste anmälas till miljökontoret är:

 • Verksamheter som sker regelbundet, till exempel permanenta - och säsongsverksamheter.
 • Verksamhet som bedrivs kontinuerligt fast på olika platser, till exempel marknadsförsäljning.
 • Verksamheter som bedrivs kontinuerligt med eller utan vinstsyfte,till exempel utlottning av mat eller smakprovningar.

Verksamhet som endast bedrivs vid enstaka tillfällen, till exempel försäljning på julmarknad, behöver inte anmälas till miljökontoret.

Observera! Även om du inte behöver anmäla din verksamhet till miljökontoret måste du ändå följa vissa delar av lagstiftningen, du ansvarar för att de livsmedel du säljer är säkra.

Egenkontroll

Alla livsmedelsanläggningar ska ha en bra och fungerande kontroll av sin verksamhet. Egenkontrollen är ett system med rutiner och kontroller som syftar till att de livsmedel som tillagas är säkra och inte vilseleder kunden.

Årlig kontrollavgift

Myndigheten ska ta ut en årlig kontrollavgift för livsmedelstillsynen. Alla verksamheter placeras i en riskklass utifrån vilka risker som förekommer i livsmedelshanteringen. Riskklassen samt myndighetens erfarenhet av anläggningen avgör storleken på den årliga kontrollavgiften.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Tillståndsenheten social- och omsorgförvaltningen
  Telefon: 0650-194 34
  Telefon: 0650-198 13
 • Norrhälsinge miljökontor
  0650-193 32

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

   

  Boka gärna tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig!

   

  Telefon- och besökstider receptionen alla vardagar

  Telefontid: 08.00-16.00
  Besökstid: 09.00-15.00

 • Norrhälsinge räddningstjänst
  Telefon: 0650–380 11

  Besöksadress: Håstaängen, Hudiksvall

 • Plan- och bygglovsenheten
  Byggnadsnämnden
  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall


  Besöks- och telefontider för bygglovshandläggare
  Tisdagar och torsdagar:

  Telefontid: 10-12
  Besökstid: 13-15

  Besöks- och telefontider för tillsynshandläggare
  Torsdagar:

  Telefontid: 10-12
  Besökstid: 13-15


  Telefon- och besökstider receptionen alla vardagar

  Telefontid: 08.00-16.00, 0650-193 45
  Besökstid: 09.00-15.00

  (lunchstängt 12.00-13.00)


  Eventuella ändringar i öppet- och telefontider kan ses på sidan Bygga!

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050