Vanliga frågor och svar om livsmedelskontroll och livsmedel

Hur går en livsmedelskontroll till?

Kontrollerna görs normalt oanmälda, förutom vid revision av livsmedelsverksamheten eller om kontrollbesöket måste förbokas av någon annan anledning. Vid en kontroll bedöms verksamheten utifrån förhållandena vid det aktuella besöket.

För att få en helhetsbild av hur verksamheten fungerar ställer livsmedelsinspektören många frågor om till exempel rengöring, utrustning, arbetsmetodik, förvaring, märkning, hygien, skyddskläder, rutiner och lokalernas underhåll. Kontrollen avslutas med en muntlig sammanfattning av iakttagelserna och en preliminär bedömning om dessa kommer att leda till avvikelser.

Vad händer efter kontrollbesöket?

Kontrollbesöket registreras i miljökontorets handläggningssystem. Avvikelserna bedöms och rapporteras i en skriftlig kontrollrapport som skickas till livsmedelsverksamheten. Om avvikelserna är allvarliga eller många sker en uppföljningen vid en extra offentlig kontroll. Om avvikelserna kvarstår kan livsmedelsverksamheten föreläggas att åtgärda avvikelserna, föreläggandet kan förenas med vite. Om avvikelserna är mindre allvarliga sker uppföljningen vid nästa tillfälle för planerad kontroll.

Samtliga kontroller som görs i Hudiksvall och Nordanstig redovisas årligen till livsmedelsverket som i sin tur rapporterar till EU. Kontrollerna är offentliga handlingar som vem som helst kan ta del av.

Varför görs kontrollerna?

Kontrollerna görs för att kontrollera att verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Målet med livsmedelslagstiftningen är att den mat som konsumenterna äter ska vara säker och att man inte ska vilseledas av märkningen eller presentationen av maten.

Vilket ansvar har livsmedelsföretagaren?

Livsmedelsföretagaren har alltid det fulla ansvaret för att vidta tillräckliga åtgärder för att minimera risken för att livsmedel är skadliga eller att konsumenten vilseleds av informationen. Livsmedelsföretagaren måste följa kraven i livsmedelslagstiftningen utan att miljökontoret påtalar det.

Vilka är avgifterna för kontrollen?

Kostnaden för kontrollerna ingår i den årliga kontrollavgiften som livsmedelsföretagaren
betalar till miljökontoret. Räcker inte kontrolltiden till görs en bedömning om verksamheten ska klassas om och betala mer. Om verksamheten kräver mindre kontrolltid görs en omklassning och verksamheten får betala mindre. Kontrolltiden påverkas av hur bra livsmedelsföretagaren sköter sin verksamhet och följer kraven i livsmedelslagstiftningen.

Den årliga kontrollavgiften ska betalas varje år, även av verksamheter som inte får kontrollbesök av miljökontoret varje år. Det beror på att kontrolltiden är fördelad under en treårsperiod vilket innebär att verksamheter med ett fåtal kontrolltimmar inte har tillräckligt med kontrolltid för kontrollbesök varje år.

Vid extra offentlig kontroll tas en extra timkostnad ut för kontrollen och eventuella provtagningar.

Finns det riktvärden för temperaturgränser?

Livsmedelslagstiftningen anger inga exakta värden för temperaturer förutom för djupfrysta varor. En djupfryst vara ska hålla minst -18°C, men kan tillfälligt tillåtas stiga till -15°C.

Temperaturkontroll vid kontrollbesöket sker utifrån nedan beskrivna riktvärden:

 • Kylförvaring vid +8°C, eller kallare, dock alltid enligt förvaringsanvisningen på livsmedelsförpackningen.
 • Frysförvaring vid -18°C, eller kallare.
 • Tillagning till kärntemperatur på minst +72°C.
 • Nedkylning till kärntemperatur på +8°C eller kallare inom 6 timmar.
 • Varmhållning vid +60°C eller varmare.
 • Upptining av frysta livsmedel ska ske i kylförvaring och inte i rumstemperatur.

Får man sälja livsmedel som har passerat bäst före-datum eller sista förbrukningsdag?

Livsmedel märkta med bäst före-datum får säljas även efter att datumet har passerats. Det är säljarens ansvar att produkten är av fullgod kvalitet. Sista förbrukningsdag används för känsliga livsmedel såsom köttfärs och fisk, dessa livsmedel får inte säljas efter att den sista förbrukningsdagen har passerats.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge tillståndsenhet

  tillstandsenheten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650-194 34

  Telefon: 0650-198 13

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • Norrhälsinge räddningstjänst

  raddningstjansten@hudiksvall.se

  Telefon: 0650–380 11

  Besöksadress: Håstaängen, Hudiksvall

 • Plan- och bygglovsenheten

  Byggnadsnämnden

  byggnadsnamnden@hudiksvall.se

  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Boka en tid för personlig rådgivning via vår e-tjänst:

  Länk till e-tjänst för tidsbokning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

   

  Telefontider för bygglovshandläggare (drop-in tider)
  Tisdagar och torsdagar kl.
  10-12

  Telefon: 0650-193 45

   

  Telefontider för tillsynshandläggare (drop-in tider)
  Torsdagar kl.
  10-12

  Telefon: 0650-193 45

   

  (lunchstängt 12.00-13.00)

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050