Några personer sitter runt ett bord. De diskuterar vad de ser på en laptop. Det ligger också några färgglada mappar på det vita runda bordet.

Upphandlingar

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Hudiksvall, Bollnäs, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Hudiksvall

Pågående

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Bollnäs

Pågående

Det finns inga pågående upphandlingar att visa

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Ljusdal

Pågående

Det finns inga pågående upphandlingar att visa

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Nordanstig

Pågående

Det finns inga pågående upphandlingar att visa

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Ovanåker

Pågående

Planerade

Söderhamn

Pågående


 • Staffangymnasiet - takrenovering Hus A 2021-11-09
  Uppdragen omfattar arbeten med takomläggning av samtliga tak på Staffangymnasiet hus A enligt bifogade handlingar.

 • Rivning av ångcenralen i Ljusne 2021-10-26
  Objektet avser sanering av farligt avfall och totalrivning av två intill-liggande huskroppar inom fastigheterna Ljusne 29:78 och Ljusne 29:80. Tot. byggnadsyta för objektet är ca 1 200 m2. Rivningsobjektet är beläget inom ett industriområde ca. 500 m väster om Ljusne centrum.

  Entreprenaden omfattar projektering och utförande av nedanstående arbeten:
  - Rivning av fd. ångcentralbyggnad från 1950-talet.
  - Sanering och borttransport av asbesthaltigt material
  - Sanering och borttranspor...


 • Sidlastande tvåfacks sopbil - Söderhamn Nära AB 2021-10-19
  Söderhamns kommun upphandlar på uppdrag av Söderhamn Nära AB två sidlastande tvåfacks sopbilar. Påbyggnationen ska vara av typ NTM, Joab eller annan likvärdig påbyggnad. Storlek på sopbilens avfallsbehållare ska vara minst 16 kubik, enligt bilagd kravspecifikation.
  Fordon med påbyggnad ska i alla hänseenden vara utfört samt utrustat så att av svenska myndigheter utfärdade förordningar och bestämmelser uppfylls.


 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17
  Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution

 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17
  Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV, i Söderhamns kommun.

  Beskrivning

  Söderhamns kommun, inbjuder er att lämna ansökan om att bli utförare av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV).

  Ansökan ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

  Ansökan är en kostnadsfri tjänst för sökande och andra företag via kommunens upphandlingsverktyg www.Kommers.com.

  De r...

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050