Arbetsmarknadsvecka

Här finns material som är en del av året arbetsmarknadsvecka. Se filmerna och använd sedan diskussionsfrågorna samt Vård- och omsorgsquizet. Lycka till!

1. Se filmen

2. Diskussionsfrågor

Medarbetarna i filmen jobbar som undersköterskor inom äldreomsorg. Några arbetar inom hemtjänsten och andra på äldreboende.

 • Vad tror du är viktigt för att äldre personer ska kunna leva ett värdigt liv och må bra i vardagen?
 • Hur kan man som undersköterska bidra till det?

3. Se filmen

4. Diskussionsfrågor

Personen i filmen jobbar som undersköterska på ett sjukhus.

 • Vad tror du är de största skillnaderna mellan att arbeta inom äldreomsorgen och på ett sjukhus?

5. Se filmerna

6. Diskussionsfrågor

 • För att jobba inom vård- och omsorg behöver man vara bra på att förstå och bemöta människor. Vilka andra egenskaper tror du är bra att ha?

Vård- och omsorgsquiz

Framtida rekryteringsbehov

Hudiksvalls kommun

 • Undersköterskor
 • Stödpedagoger
 • Personliga assistenter
 • Habiliteringspersonal
 • Sjuksköterskor
 • Rehabpersonal (Fysio- och arbetsterapeuter)
 • Enhetschefer
 • Socialsekreterare

Region Gävleborg

 • Biomedicinsk analytiker
 • Sjukhusfysiker
 • Sjuksköterskor: barnmorska, röntgensjuksköterska, psykiatrisjuksköterska, operationssjuksköterska
 • Rehabiliteringspersonal: audionomer, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, dietister
 • Läkare (alla kategorier)
 • Medicinsk sekreterare
 • Undersköterskor