Underlag för huvudmannens inkomst från Försäkringskassan

Försäkringskassan skickar inte längre automatiskt kontrolluppgifter via post. Försäkringskassan hälsar att gode män och förvaltare är välkomna att kontakta myndigheten för underlag till sin redovisning.

För snabb och bra hjälp behöver god man eller förvaltare ange vilken slags ersättning ärendet gäller, begära ”summerade verkställda betalningar för 2020” och ange huvudmannens personnummer.

Läs mer underlaget för redovisningen på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.