Praktik och arbete

Två tjejer som praktiserar inom äldrevården. De lägger armarna på varandras axlar.

På många arbetsplatser sker ett viktigt arbete när det gäller att ta emot och handleda praktikanter från olika utbildningar, arbetsmarknad, omsorgen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och andra aktörer.

Det finns ett stort behov av praktikplatser för studerande och arbetssökande. Kontakta gärna enheten för arbetsliv och försörjning om du vill få mer information om hur du kan hjälpa till på er arbetsplats.