Ansöknings-, anmälnings- och tillsynsavgifter - Folköl, tobak och receptfria läkemedel

Taxor tobak, folköl och läkemedel 2022

Ansöknings- och tillsynsavgifter tobak

Avgift kronor

Ansökningsavgift tobaksvaror

8.350:-

Ändring av tillstånd

6.260:-

Mindre ändring av tillstånd

3.150:-

Mindre ändring i ytterligare butiker vid samma tillfälle per butik

520:-


Ansökningsavgift vid tillfällig försäljning av tobaksvaror

6.260:-

Tillsynsavgift tobak

4.170:-

Tillsynsavgift av e-cigaretter

1.350:-Tillsynsavgifter - folköl samt receptfria läkemedel

Avgift kronor

Folköl

1.350:-

Receptfria läkemedel

1.350:-


Tillsynsavgiften debiteras en gång per år.

Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), avrundat neråt till jämna tiotal kronor.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att införa utformningen av ovanstående ansöknings- och tillsynsavgifter. Avgiftsnivåerna gäller från och med 1 juli 2019.