Ansöknings- och tillsynsavgifter - Serveringstillstånd

Tillståndsenheten 2022

Ansökningsavgifter

(exkl kunskapsprov)

Avgift kronor

Stadigvarande serveringstillstånd / nyansökan och ägarskifte till allmänheten och slutet sällskap

10.440:-


Stadigvarande utvidgat tillstånd / utökad serveringstid

6.260:-

Bolagsändring

6.260:-

Stadigvarande cateringtillstånd

10.440:-

Stadigvarande tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

6.260:-

Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8.350:-

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, och tillsynsavgift. Vid arrangemang som sträcker sig över flera dagar tillkommer 500:- / ytterligare dag

5.740:-Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till två månader, och tillsyn

9.400:-


Tillfälligt utvidgat tillstånd / utökad serveringstid

3.130:-

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

4.700:-

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap av näringsidkare i tillfällig lokal

2.080:-


Tillfälligt utökat serveringstillstånd till slutet sällskap

1.560:-

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, föreningsfester, personalfester mm i egen regi

1.560:-


Paustillstånd

7.830:-

Tillfälligt paustillstånd till slutet sällskap

3.650:-

Anmälan av serveringslokal vid cateringtillstånd

540:-

Kunskapsprov, max tre prov, 3 x 1560 kr

4.680:-


Tillståndsenheten 2022 - Rörlig tillsynsavgift

Rörligig tillsynsavgif, årsomsättning (kr) av alkoholförsäljning

Avgift kronor

0

50.000

540:-

50.001

250.000

2.610:-

250.001

500.000

5.220:-

500.001

1.000.000

10.440:-

1.000.001

2.000.000

11.480:-

2.000.001

3.000.000

12.530:-

3.000.001

4.000.000

16.710:-

4.000.001

5.000.000

20.880:-

5.000.001

6.000.000

21.930:-

6.000.001

7.000.000

25.580:-

7.000.001

8.000.000

29.240:-

8.000.001

<

29.240:-


Tillståndsenheten 2022

Fast tillsynsavgift

Avgift kronor

Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 00.00

1.250:-

Alkoholservering till allmänheten öppet till kl 01.00

2.080:-

Alkoholservering till allmänheten öppet efter kl 01.00

3.130:-

Alkoholservering stadigvarande till slutna sällskap

1.250:-

Tillsynsavgiften debiteras en gång per år i samband med att restaurangrapporten skickas in till kommunen.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgift för försenad restaurangrapport

Avgift kronor

1-14 dagar

1.560:-

15-30 dagar

3.130:-

Efter 30 dagar debiteras högsta tillsynsavgift

29.240:-


Samtliga taxor räknas årligen upp enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), avrundat neråt till jämna tiotal kronor.