Bygglov

Som företagare ska du söka bygglov när du bygger nytt, bygger om eller ändrar användning av en lokal eller byggnad.

Läs mer om bygglov