Servering av alkohol

Enligt alkohollagen krävs ett serveringstillstånd för de flesta tillfällen vid försäljning av alkoholhaltiga drycker. Du ansöker om ett serveringstillstånd hos Tillståndsenheten hos Miljö- och räddningsnämnden vid Hudiksvalls kommun. Ansökningshandlingar och anvisningar hittar du längst ner på denna sida.

Alkohollagen (2010:1622) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Serveringstillstånd krävs inte om samtliga av nedanstående punkter är uppfyllda:

  • försäljning avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, (Exv bröllop och 50-års firanden).
  • försäljning sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden av inköp av dryckerna, och
  • försäljning äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
Illustrationen visar vilka tillstånd du behöver för att få servera alkohol på din restaurang i tre steg.

 

Tillsyn

Tillståndsenheten har ansvar för tillsyn och kontroll att servering av alkohol sker under ansvarsfulla former. Vid en tillsyn kontrolleras bland annat ordning och nykterhet, att underåriga inte serveras alkohol, kontroll av personalens anställningsförhållanden och att inköpta volymer alkohol överensstämmer med bolagens fakturering.

Blanketter