Samverkan skola och näringsliv

Två tjejer som praktiserar inom äldrevården. De lägger armarna på varandras axlar.

Du som arbetsgivare kan ta emot elever från skolan. Att ta emot elever är ett bra tillfälle att ge dem en positiv bild av din arbetsplats och av arbetslivet. Många branscher står inför stora utmaningar vad gäller rekrytering av rätt kompetens i framtiden och att ta emot elever kan vara er bästa långsiktiga investering.