Trossen Hudiksvall

På bilden syns fyra stycken sjöbodar i mörk kulör.

Genom Trossen skapar vi möjlighet att påverka den långsiktiga kompetensförsörjningen i Hudiksvall. Vi ger också våra ungdomar möjlighet att tidigt möta arbetslivet och att få kunskap och erfarenhet inför fortsatta studier och yrkesliv.

Upplägget är enkelt

Trossen utgår från ett enkelt upplägg som inte kräver stort tidsmässigt åtagande, varken från arbetsplatsen eller skolan. De organisationer/arbetsplatser som deltar i Trossen knyts till en klass i årskurs 7. Under en treårsperiod, fram till och med årskurs 9, bygger man tillsammans upp kontakten och lär känna varandra genom studiebesök. Klassen och arbetsplatsen träffas två gånger per år. En gång per år kommer arbetsplatsen på besök på skolan och en gång per år kommer klassen på besök hos till arbetsplatsen.

Vad är syftet med Trossen?

Syftet med Trossen Hudiksvall är att starta ett koncept som bidrar till att förverkliga läroplanen och kursplanernas intentioner om samverkan mellan skola och arbetsliv. Genom samverkan ökar elevernas motivation, deras förståelse för arbetslivet och för behovet av utbildning. På så sätt blir det lättare att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. När valet av utbildning motsvarar behoven på arbetsmarknaden underlättas inträdet i arbetslivet. Detta bidrar till kompetensförsörjningen och påverkar tillväxt och utveckling.

Syftet är också att bredda samarbetsytan mellan skola och arbetsliv. Det finns många arbetsplatser som av olika anledningar inte kan ta emot praoelever. Trossen kan således vara ett komplement till prao som öppnar upp nya dörrar för samverkan.

Vill ni bli Trossenpartner till en högstadieklass?

Gör er intresseanmälan till trossen@hudiksvall.se Länk till annan webbplats. Vi behöver följande uppgifter:

  • Namn på organisation/arbetsplats
  • Postadress och besöksadress
  • Kontaktperson/handledare samt kontaktuppgifter
  • Kort beskrivning av verksamheten

Vad händer sen?

Efter ni har anmält ert intresse att bli trossenpartner kommer vi kontakta er med mer information.