Starta eget företag

Behöver du tillstånd eller bygglov? Ska verksamheten anmälas? Vi kan hjälpa dig!

Vi hjälper dig att besvara frågor som regleras i:

Miljöbalken

Till exempel:

 • Verksamheter som bullrar, dammar eller släpper ut föroreningar till luft och vatten eller hanterar vissa kemiska produkter
 • Transport, lagring eller mellanlagring av avfall
 • Enskilda avlopp och värmepumpar
 • Grävning och schaktning inom vattenskyddsområden
 • Skolor och förskolor
 • Verksamheter med risk för blodsmitta och bassängbad
 • Strandskydd

Livsmedelslagstiftningen

Till exempel:

 • Restauranger, caféer, livsmedelsbutiker mm
 • Försäljning på marknader och torg
 • Dricksvatten till allmänheten

Plan- och bygglagen

Till exempel:

 • Ny- och ombyggnation
 • Ny användning av lokal till annan verksamhet
 • Uppläggning av massor inom detaljplan
 • Ändring av ekonomibyggnader i jordbruk till annan inriktning
 • Detaljplaner

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Till exempel:

 • Hantering och försäljning av brandfarliga varor och drivmedel som gasol, bensin, diesel, tändvätskor, sprängmedel, ammunition och fyrverkerier mm.

Lagen om skydd mot olyckor

Till exempel:

 • Utrymningsvägar
 • Brandlarm/utrymningslarm
 • Brandsektioneringar
 • Släckutrustning

Om oss

Norrhälsinge miljökontor och Norrhälsinge räddningstjänst jobbar för både Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. För plan- och bygglovsfrågor kontaktas respektive kommun.

Norrhälsinge miljökontor

Vi hjälper dig med exempelvis tillstånd och anmälan av enskilda avlopp, värmepumpar, skolor/förskolor, miljöfarlig verksamhet och livsmedelsanläggningar. Vi ger också råd i andra frågor som rör människors hälsa och miljön.

Norrhälsinge räddningstjänst

Vi hjälper dig med tillstånd till brandfarliga och explosiva varor. Vi hjälper dig också med översiktlig rådgivning om utrymningsvägar, brandsektioneringar, släckutrustning och andra frågor som rör förebyggande av bränder och olyckor.

Plan- och Bygglov

Vi hjälper dig med bygglov, rivningslov och frågor som rör byggnader och användningen av dessa. Vi hjälper dig också med frågor som rör strandskydd i samband med bygglov och detaljplaner.

Vill du besöka oss på plats?

Boka gärna en tid så att du säkert får träffa den som bäst kan hjälpa dig. Kanske behöver du träffa fler på kommunen som vi då kan samla ihop till ett och samma tillfälle.