Upphandlingar

Några personer sitter runt ett bord. De diskuterar vad de ser på en laptop. Det ligger också några färgglada mappar på det vita runda bordet.

Kommunerna i Hälsingland samverkar kring upphandling och inköp - därför visas upphandlingar för samtliga hälsingekommuner (Hudiksvall, Bollnäs, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn).

Hudiksvall

Pågående

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Bollnäs

Pågående

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Ljusdal

Pågående

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Nordanstig

Pågående

Det finns inga pågående upphandlingar att visa

Planerade

Det finns inga planerade upphandlingar att visa

Ovanåker

Pågående

Planerade


 • Skolskjuts med buss Ovanåker och Söderhamns kommun 2023-09-01
  OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun upphandlar skolskjuts för Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun. Syftet med upphandlingen är att få en trygg, säker, väl tidsanpassad, effektiv, friktionsfri och hållbar skolskjuts.
  Beräknad avtalsstart 2024-08-01.
  Upphandlingsförfarande, omfattning och tider kan förändras ända fram till skarp annonsering. Underlag publiceras senare.


 • Skogsförvaltning Nordanstigs och Ovanåkers kommun 2023-10-01
  OBS! Detta är en planerad upphandling.
  Ovanåkers kommun planerar att under 2023 upphandla genom Inköpssamverkan Mitt för kommunerna Nordanstig och Ovanåker skogsförvaltning. Uppdraget omfattar förvaltning och skötsel av kommunernas skogsinnehav.
  Upphandlingen planeras att publiceras under sommaren/hösten 2023.

  Upphandlingsförfarande, omfattning och tider kan förändras ända fram till skarp annonsering. Underlag publiceras senare.

Söderhamn

Pågående


 • Om- och tillbyggnation Kontor Kraftvärme 2023-04-21
  Söderhamn Nära avser att utföra Om och -tillbyggnad av Värmeverkets personaldel.

  Befintlig del byggs om i två plan samt även mindre installationsjobb i källarplan.

  Ett nytt Fläktrum som ombesörjer personaldelen byggs i befintlig panncentralsbyggnad.

  Anbudsförfrågan avser kompletta entreprenadarbeten.
  Arbetena skall bedrivas med hänsyn till pågående verksamheter.


 • Ny eller bättre begagnad aluminiumbåt - Söderhamn Elnät AB 2023-03-28
  Söderhamn Elnät, inbjuder härmed till en direktupphandling av en (1) aluminiumbåt (max 5,99 min 5,80 skrovlängd). Båten ska ej medföra krav för fartygsbefäl klass 8 eller annan fartygsbefälsutbildning (Sverige) för att köra båten kommersiellt.

 • Mattransporter Söderhamns kommun 2023-04-07
  Planerad upphandling av Mattransporter för Söderhamns kommun

 • Marksanering Faxeholmen - Söderhamn 2023-03-28
  Uppdragets omfattning är att
  1. ta fram en helhetslösning med geoteknisk undersökning och konstruktionslösning med handlingar för åtgärd av strandutformning samt
  2. ta fram förfrågningsunderlag för en totalentreprenad (ska INTE bifogas anbudet i denna upphandling).

  Anbud med lägsta totalsumma för hela uppdraget kommer att antas.

  Kontraktet kan förlängas i perioder om längst 3 månader i taget max 2 ggr om parterna är överens om villkoren. Detta ska ske skriftligen senast 1 månad inna...


 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution Dnr: 2018/81 2034-09-17
  Förfrågningsunderlag för upphandling av matdistribution

 • LOV - Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst Dnr: 2019/114 2033-09-17
  Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV, i Söderhamns kommun.

  Beskrivning

  Söderhamns kommun, inbjuder er att lämna ansökan om att bli utförare av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV).

  Ansökan ska lämnas i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget.

  Ansökan är en kostnadsfri tjänst för sökande och andra företag via kommunens upphandlingsverktyg www.Kommers.com.

  De r...

Planerade