Tilläggsbelopp för obligatoriskt anordnad lovskola

Du som huvudman kan ansöka om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola.

Vad är obligatoriskt anordnad lovskola?

Obligatoriskt anordnad lovskola innebär att du som huvudman organiserar lovskola för elever som:

  • efter årskurs 8 riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan
  • efter årskurs 9 inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Lovskolan får omfatta högst 50 timmar per läsår.

Vilka kriterier gäller för att ansöka om tilläggsbelopp för lovskola?

Rätten att bli erbjuden lovskola inom ramen för den obligatoriska lovskolan är kopplad till elevens förutsättningar att nå godkända betyg i minst fem ämnen förutom godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Om eleven efter åk 8 inte har godkända betyg i minst åtta ämnen men bedöms kunna få det under åk 9 är eleven inte berättigad till den obligatoriska lovskolan.

Vilka regler gäller för lovskola?

Information om lovskola hittar du hos Skolverket.

Läs mer om Lovskola hos Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur ansöker jag om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola?

Du ansöker genom vår blankett. Ansökan ska vara hos oss senast den 30 september.

Skicka ansökan till:
Hudiksvalls kommun
Lärandeförvaltningen
Trädgårdsgatan 4
824 80 Hudiksvall