Anslagstavla

På anslagstavlan, som du hittar längst ned via länken, hittar du kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträden och anslagna protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnd när de är justerade och övrigt anslagen information.

Under tiden protokollen och delegationsbesluten ligger uppe på anslagstavlan kan de överklagas.

Vem får överklaga?

Du måste vara folkbokförd i Hudiksvalls kommun eller äga fast egendom i kommunen för att få överklaga. Du behöver inte vara personligen berörd av beslutet.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050