Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs var tredje år och är ett verktyg för att ta reda på hur din livssituation som ung i Hudiksvalls kommun ser ut.

Vem svarar på enkäten?

Enkäten består av tre delar. Kommunen ansvarar för grupperna som är elever och Region Gävleborg för unga vuxna. De grupper som svarar är:

  • elever som går i klass 8
  • elever år 2 på gymnasiet
  • unga vuxna i åldern 19-25.

Vad innehåller enkäten?

Frågorna i enkäten ger svar på:

  • inflytande och demokrati
  • situationen i skolan
  • möjligheten till arbete
  • hälsa och trygghet
  • fritid
  • hur du som ung ser på din egen framtid.

Vad händer med resultatet?

Resultaten ligger som grund för prioriteringar och dialog kring utvecklingsområden. Kommunens politiska ledning tar del av resultaten. De som behöver veta vad kommunens unga tycker kan också använda resultatet.

Vad tyckte unga sist?

Sammanställning av länets och kommunernas resultat för Delaktighet och inflytande, Fritid och kultur, Ungas försörjning och framtid samt Trygghet och hälsa.

Tidigare

Sammanställning av Hudiksvalls kommuns resultat gällande Delaktighet och inflytande, Fritid och kultur, Ungas försörjning och framtid samt Trygghet och hälsa.

Kort om resultaten och utvecklingsarbete i Hudiksvalls kommun

Vill du veta mer om enkäten eller resultaten?

Kontakta Hudiksvalls Kommuns strateg för social hållbarhet.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050