Lärarhandledning - Förberedelsematerial till klasserna inför demokrativerkstad

I det här materialet finns olika områden ni bör ha arbetat igenom i klassen för att vara väl förberedda till demokrativerkstaden. Välj det du tycker passar för din klass. Det är dock viktigt att eleverna hinner förbereda frågor. Både om vad de skulle vilja påverka i kommunen och till de förtroendevalda om hur det funkar att vara kommunpolitiker.

Nedan beskrivs ppt-bildernas syfte, tips på vägledande frågeställningar, information mm. Denna text finns även i bildernas anteckningssidor i det material du får skickat vid anmälan.

Bild 1 - Första sidan

Bild som visar startsidan för lärarhandledningen; inför demokrativerkstaden.

Bild 2 - Program pass 1

Bild som visar agenda för pass 1.

Bild 3 - Program pass 2

Bild som visar agenda för pass 2.

Under rollspelet kommer klassen att delas in i grupper. De får varsitt parti med en ideologi som är förbestämd.

Rollspelet går ut på att klassen genomför ett möte i kommunfullmäktige. Eleverna går in i rollerna som förtroendevalda i de olika partierna, röstar, gör överläggningar, begär ordet, framför partiets ståndpunkt osv.

Till sin hjälp har klassen en erfaren ordförande, Henrik Berglund Persson, som är ordförande i rollspelets kommunfullmäktige. Dessutom finns kommunens strateger för demokrati samt social hållbarhet med för att beskriva uppgiften och dess regler, svara på frågor och förklara.

Bild 4 - Om syftet med demokrativerkstaden

Bild 4.

Om fler unga känner att de vill påverka i kommunen och vet hur de ska göra det skapas en bra grund för demokratin och kommunens utveckling.

Vi vill visa hur unga faktiskt kan delta i kommunens beslutsprocesser och att trösklarna till politiken kanske inte är så höga. Demokrativerkstaden ska också bidra till att nå skolans kunskapskrav i samhällskunskap på ett lättillgängligt och levande sätt.

Om fler unga känner att de vill påverka i kommunen och vet hur de ska göra det skapas en bra grund för demokratin och kommunens utveckling. Vi hoppas också att mötet mellan elever och förtroendevalda bidrar till reflektioner i aktuella frågor och kring rollen som förtroendevald.

Bild 5 - Skapa en förståelse för vad kommunen ansvarar för

Bild 5.

Vad tänker ni på när jag säger kommunen?

Det här gör kommunen: Skriv på tavlan det eleverna säger, komplettera med fler delar som deltagarna eventuellt inte kommer på,

Det ansvarar andra för: Skriv under en annan rubrik, med annan färg sådant som kommunen inte bestämmer över.

Bild 6 - Skapa en förståelse för skillnaden mellan förtroendevalda(politiker) och chefer/tjänstepersoner

Bild 6.

Det finns både politiker, chefer och andra som jobbar i kommunen. De bestämmer över olika saker

Politikerna är valda (förtroendevald) av befolkningen i de allmänna valen vart 4:e år.

I kommunen finns cirka 200 förtroendevalda.

De allra flesta tjänstgör som politiker på sin fritid. Men det finns några som är förtroendevalda på hel- eller deltid under en mandatperiod till exempel nämndsordförande, kommunalråd och oppositionsråd. Kommunstyrelsens ordförande är alltid också kommunalråd. Kommunal- och oppositionsråden har sina kontor i Guldsmeden, Hudiksvall.

Politikerna får betalt, arvode, för den tid de sitter i sammanträde och ersättning om de behöver vara borta från sitt jobb.

Politikerna bestämmer över vad som ska göras, vad som ska förändras eller vara på samma sätt som förut. Men det skulle inte fungera om politikerna skulle vara med och ta precis alla beslut för en verksamhet. Därför har nämnden (politikerna) delat ner rätten att ta beslut i vissa frågor till chefer och tjänstepersoner. Chefer och andra som jobbar på kommunen bestämmer över hur det ska göras. Tjänstepersoner tar också beslut i vissa frågor.

Bild 7 - Få inblick i rollen som förtroendevald

Bild 7.

Följ filmlänkarna för att se då Anton Stark och Adam Rydstedt reflekterar och delar med sig av sina erfarenheter.

Hur ser vardagen ut för en förtroendevald?

 

Vad är det bästa och det sämsta med att vara förtroendevald?


Bild 8 - Klassen reflekterar och skapar frågor som de tar med sig till demokrativerkstaden

Bild 8.

I demokrativerkstadens första pass kommer klassen att träffa fler förtroendevalda (politiker). Ni kommer att delas in i grupper (du som lärare gör en gruppindelning) och pratar med 2-3 förtroendevalda i kommunen under ungefär en halvtimme.

Vad är du nyfiken på och skulle vilja veta om kommunpolitikerna? Adam och Anton gav ju deras upplevelse men alla har ju olika livssituationer, uppdragen ser olika ut och en är engagerad i olika frågor. Så hur det är att vara kommunpolitiker kan skilja sig en del mellan olika personer.

Fundera två och två och skriv ner ett par frågor som ni kan ställa till de förtroendevalda.

Exempel på frågeområden:

  • Om vardagen som förtroendevald, (politiker), hur det funkar, beskriv en vecka eller en månad – hur ser det ut?
  • Om att driva en fråga eller ett område – hur funkar det?
  • Vad är roligast, vad är svårast?
  • Är de osams eller kompisar?
  • Kan man bli rik på att vara politiker?
  • Annat?

Bild 9 - Gå igenom de begrepp som klassen inte har koll på sedan tidigare

Bild 9.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid riksdagen på nationell nivå. Kommunfullmäktige beslutar om mål, kvalitet och ekonomi. I budgeten bestäms hur stor del av kommunens pengar ska användas till olika verksamheter, till exempel skola, äldreomsorg och gator och vägar. Och sedan följer man upp hur det har gått.

Det är till kommunfullmäktige vi väljer 51 ledamöter vid valet var fjärde år.

De har gett nämnderna i uppdrag att styra över olika delar i kommunen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ska leda och samordna kommunens verksamhet och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Det innebär att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling.

Det här gör nämnderna

Motion

Ledamöter i kommunfullmäktige kan få upp ett ärende genom att väcka en motion, det vill säga att de föreslår någonting.

En motion måste alltid beredas. Beredning betyder att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen, exempelvis ett ja eller ett nej till sänkt hastighet, som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Majoritet och opposition

I Hudiksvall är det Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet som styr. Övriga partier i kommunfullmäktige är i opposition: Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Medborgarförslag

De som bor i kommunen kan lämna förslag till kommunfullmäktige på saker som vi vill förändra. I Hudiksvalls kommun har vi en form som kallas e-medborgarförslag. Förslaget visas så att du och andra kan rösta på det. Du kan samla anhängare till förslaget genom att dela det i sociala medier eller skriva insändare. Andra personer får under tre månader chansen att rösta på ditt förslag. Om förslaget får röster från 1 promille av befolkningen (för närvarande 37 personer) går det vidare till behandling i våra politiska nämnder. Om ett förslag inte får tillräckligt många röster ändras förslagets status i systemet till ”utreds inte”, men ligger kvar under en tid. https://hudiksvall.se/Sidor/Kommun--politik/Delta-och-paverka/Elektroniskt-medborgarforslag.html

Protokoll

Tips fördjupning:

Bild 10 - Inspiration och information om att unga kan påverka i kommunen

Bild 10.

Filmen ger också en kort sammanfattning av vem som bestämmer i kommunen och vad kommunen gör.

Bild 11 - Skapa frågor som klassen kan jobba vidare med under demokrativerkstadens pass 1

Bild 11.

Gå tillbaka till bilden om vad kommunen gör. Utgå från den.

Idé om upplägg:

  • Fundera var för sig. Intervjua varandra i par. Eller: jobba i grupper.
  • Gemensam samling och reflektion.

Sammanfatta tillsammans och välj ut 4-6 områden som ni vill jobba vidare med under demokrativerkstaden, pass 1. Dessa skickas sedan till strateg för social hållbarhet, senast någon dag innan pass 1:

Bild 11 - Avslutande bild

Bild 12.

Fyll på med tid och plats, när ni ska delta i demokrativerkstaden.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050