Hållbarhetsprinciperna

En robust definition av hållbarhet

En vetenskaplig definition av hållbarhet började utvecklas genom en konsensusdialog som initierades för ca 30 år sedan. Formuleringarna har utvecklats, granskats, testats, förfinats, granskats igen och så vidare av forskare och användare världen över. Utgångspunkten för arbetet har varit kunskap om vad som bryter ner vårt livsutrymme. För att sträva mot hållbarhet ska vi undvika de nedbrytande faktorerna.

Hållbarhet definieras därmed enligt åtta principer enligt nedan.

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande…

 1. …koncentrationer av ämnen från berggrunden, t.ex. fossilt kol och metaller.
 2. …koncentrationer av ämnen från samhällets produktion, t.ex. kväveoxider och freoner.
 3. …degradering på fysiskt sätt, t.ex. överuttag av skog och överfiskning.

  …och människor utsätts inte för strukturella hinder för …

 4. …hälsa, t.ex. genom farliga arbetsförhållanden eller otillräcklig vila från arbetet.
 5. …inflytande, t.ex. genom undertryckande av yttrandefrihet eller negligering av åsikter.
 6. …kompetens, t.ex. genom hinder mot utbildning eller otillräckliga möjligheter till personlig utveckling.
 7. …opartiskhet, t.ex. genom diskriminering eller orättvisa val till befattningar.
 8. …meningsskapande, t.ex. genom undertryckande av kultur eller hinder mot samskapande av
  meningsfulla villkor.

Broman, G.I., Robèrt K.‐H., 2017. A framework for strategic sustainable development. Journal of Cleaner Production 140: 1.

Se en tvåminutersfilm som förklarar hållbarhetsprinciperna (med en något äldre definition av de sociala principerna).

För att stödja företag, kommuner och andra organisationer i att systematiskt och strategiskt bidra till uppfyllelsen av hållbarhetsprinciperna har också en planeringsmodell ( Framework for Strategic Sustainable Development - FSSD) tagits fram.

Forskare och grundare av hållbarhetsprinciperna Karl-Henrik Robért beskriver hållbarhetsarbete för Oskarshamns kommunfullmäktige.

Se en kortare film (engelskt tal) med samma talare som ovan.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050