Norrhälsinge miljökontor

Miljökontoret jobbar för att minimera risker för människors hälsa och miljön. Det betyder att vi jobbar exempelvis med avlopp, avfall, kemikalier, dricksvatten och livsmedel. Vi jobbar också med ventilation, fukt, buller och radon. 

Vi kan ge dig som kommuninvånare råd och information. Du kan också kontakta oss om du upplever problem i din omgivning. Vi gör då en opartisk bedömning utifrån den lagstiftning som finns.

Vi företräder en myndighet - Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Vår roll är att tolka lagstiftningarna för bästa miljö-och hälsonytta respektive bra livsmedelssäkerhet. 

Välkommen!

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050