Klimatsmart mat

Hudiksvalls kommun nådde under 2018 upp till 26 % ekologiska livsmedelsinköp, målet var 25 %. Eko-målet för 2019 är minst 28 %.

I arbetet med livsmedelsupphandling jobbar vi med att få ännu flera små och medelstora företag och närproducenter att välja att leverera till kommunen, så att fler enheter kan handla mera lokalt. Det höjer inte ekomålen men är också en viljeinriktning från våra politiker och kunder.

Ett exempel är mjälk, där vi köper ekologiska mjölk från närproducerande bönder. Ett annat exempel är ostkaka från bygden som våra äldre serveras.

Idag sorterar alla våra kök matavfall och arbetar aktivt för att minimera matsvinnet.

Vi jobbar också med att öka andelen klimatsmarta rätter på menyerna. Med klimatsmarta rätter menar vi att måltiden i sin helhet är skonsam mot miljön. Vi tar hänsyn till transportsträckor, säsong, miljömärkningar ex. ekologiskt, KRAV och MSC-märkning.

Malsta skola har arbetat med rutiner kring servering

Linda Hansson är köksansvarig på Malsta skola. Hon berättar hur de har arbetat med nya rutiner kring servering för att bidra till att minska matsvinnet.

  • Hur serverar ni, när fyller ni på?
  • Vilka kärl använder ni?
  • Hur ser er resthantering ut?
  • Hur planerar ni för att få plats med detta i ert dagliga arbete

Fredens kulle ser över sina portionsstorlekar och sitt restavfall

Fredens kulle är ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Fredrik Åkerlund är köksansvarig och berättar dels hur de enligt kommunens måltidskoncept tillgodoser de äldres behov av ett jämt fördelat näringsintag och hur de hanterar matsvinn.

  • Hur serverar ni, tanke kring portionsstorlekar?
  • Hur ser er resthantering ut?
  • Hur planerar ni för att få plats med detta i ert dagliga arbete?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050