Tillgänglighetsredogörelse för hudiksvall.se

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur hudiksvall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Det är Hudiksvalls kommun som står bakom den här webbplatsen och vår ambition är att skapa en mycket bra användarupplevelse för alla som besöker hudiksvall.se. Vi vill att kommunens digitala service ska kunna uppfattas, användas och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Hudiksvall.se är delvis inte förenlig med nivå A och AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Läs mer om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från hudiksvall.se som inte är tillgängligt för dig, kontakta vårt Servicecenter genom att:

 • Ringa kommunväxeln, 0650 - 19 000
 • Skicka e-post till servicecenter@hudiksvall.se
 • Besöka kommunhuset, Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så får vi veta att problemet finns.

Du kan rapportera brister antingen genom att använda Tyck till-knappen som finns längst ner på varje sida eller skicka e-post till: kommunikation@hudiksvall.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bristande förenlighet med lagkravet

Genomgående problem för webbplatsen i sin helhet är:

 • Svårigheter för synskadade att enkelt och begripligt navigera med skärmläsare, tangentbordets tabb- och pil-knappar samt med tillhörande hjälpmedel.
 • Tabb-funktion finns men hoppar ostrukturerat/obegripligt. Exempel är att viss information i sidhuvud och sidfot inte tas med i tabbningen.
 • Innehållet på sidan i desktop-läge och i mobilläge läses inte upp i kronologisk ordning. Det gör det svårt för de som använder uppläsanade verktyg att ta till sig innehållet på webbplatsen och förstå alla val på startsidan.
 • Vissa bilder har inte en beskrivning, en så kallad alt-text. Det innebär att användare som inte ser bilden inte får en likvärdig beskrivning.
 • Det finns bilder med text på bild. Det innebär att användare som inte ser bilden inte kan ta till sig den information som står i bilden.
 • I sidfoten markeras "Hudiksvalls kommun" med en strong-tagg i samband med kontaktuppgifterna, det här är felaktigt. Stilmallar ska inte användas för att generera väsentligt innehåll, eftersom det inte alltid är tillgängligt för hjälpmedel.
 • Det förekommer tomma (brutna) länkar på vår webbplats.
 • Vissa länkar har inte en beskrivande länktext, vilket gör det svårt för de som väljer att få länkar uppläsna med uppläsande verktyg att förstå var man hamnar när man klickar på länken, samt vilken information det handlar om.

Plan för att åtgärda bristerna på hudiksvall.se

För att åtgärda tillgänglighetsbristerna på hudiksvall.se har vi lagt upp följande plan:

 • Redaktionella fel i form av alt-textning och felaktiga länktexter och brutna länkar, planeras att åtgärdas löpande.
 • Under hösten 2021 pågår ett projekt för att göra om grundmallarna på hudiksvall.se. Syftet med projeketet är bland annat att säkra efterlevnaden till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det nya utseendet på webbplatsen ska enligt plan lanseras under första delen av 2022.
 • Eftersom de nuvarande mallarna kommer att bytas ut under första delen av 2022 så åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och genomför inga vidare tillgänglighetsfixar i de gamla mallarna. Övriga redaktionella brister i form av alt-textning, otydliga länktexter och brutna länkar planeras däremot att åtgärdas löpande under sista kvartalet 2021.
 • I samband med lanseringen planerar vi att genomföra en egenkontroll för att säkerställa av vi svarar upp mot tillgänglighetskraven. Därefter kommer vi uppdatera tillgänglighetsredogörelsen.

Vår webbplats har en del dokument och blanketter som inte uppfyller kraven. Genomgående problem för våra dokument och blanketter är:

 • Dokument saknar en titel som beskriver dess ämne eller syfte.
 • Dokument använder inte taggat format eller använder taggar på ett felaktigt sätt.
 • Innehåll kommer inte i en meningsfull ordning.
 • Bilder av text används för att förmedla information
 • Det kan också finnas dokument där läsordning och tabbordning är felaktig.
 • I en del dokument finns det innehållsbärande bilder som saknar (eller har felaktiga) textalternativ som förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget.
 • Det maskinläsbara namnet på en komponent i ifyllningsbara fält är inte samma som den synliga texten för komponenten.
 • Vissa kryssrutor i ifyllningsbara fält saknar maskinläsbart namn.
 • Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Plan för att åtgärda bristerna i dokument och blanketter

För att åtgärda tillgänglighetsbristerna i våra dokument och blanketter har vi lagt upp följande plan:

 • Vi väljer i första hand att lägga information på webbsidor istället för i dokument.
 • Vi håller på att ta fram nya wordmallar som uppfyller tillgänglighetskraven.
 • När mallarna är färdiga kommer vi först och främst göra en inventering av våra dokument och sammanställa de dokument som har ett administrativt syfte. Administrativt syfte innebär dokument som stöder Hudiksvalls kommuns kärnverksamhet på ett eller annat vis. Dessa dokument kommer vi åtgärda först, så snabbt som möjligt. Det arbetet beräknas påbörjas under första kvartalet 2022.

Vi textar numera i stort sett all film vi publicerar på hudiksvall.se, men vår webbplats har också en del gamla filmer och efterpublicerade livesändningar som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Genomgående problem för våra filmer är:

 • Vi har ingen syntolkning av filmer.
 • Inspelningar från kommunfullmäktiges sammanträde och andra livesändningar, som sedan publiceras i efterhand, textas eller syntolkas inte.
 • Hudiksvalls kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för kommunfullmäktiges sändningar. Idagsläget finns det ej resurser för manuell textning av kommunfullmäktiges sändningar.

Viss typ av innehåll undantas från lagen. Innehåll som vi därför inte kommer åtgärda är:

 • Textning och syntolkning av direktsändningar.
 • Filmer utan administrativt syfte som publicerats före den 23 september 2020.
 • Dokument utan administrativt syfte som publicerade före den 23 september 2018.

Hur vi testat webbplatsen

Vi använder webbpubliceringsverktyget Sitevision som innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar upp många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vår leverantör kommer att göra en självskattning (intern testning) av hudiksvall.se i samband med att nya webbmallar tas fram. Efter det testet kommer vi uppdatera tillgänglighetsredogörelsen.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades: 2022-03-09