Styrdokument och planer

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd fattar beslut om, det kallas kommunens författningssamling.

  1. Kommun och politik
  2. Arvode till förtroendevalda
  3. Kommunens styrsystem
  4. Policy, riktlinjer och planer
  5. Taxor och avgifter
  6. Föreskrifter
  7. Bolag och stiftelser
  8. Förbund
  9. Gemensamma nämnder

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050