Insikt, SKL:s servicemätning

Annelie i kommunväxeln sitter och tar emot telefonsamtal.

SKL genomför varje år en servicemätning så kallad Nöjd kund index (NKI) av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Sex myndighetsområden undersöks:

  • brandtillsyn
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd.

För dessa sex områden ställs frågor kring sex kvalitetsfaktorer på myndighetsutövningen: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen vänder sig enbart till de företag som under det senaste året har haft ärende hos kommunen.

Undersökningen ger kommunerna information om inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

 Hudiksvalls kommun har deltagit i Insikt sedan år 2013. Nedan finns rapporten för senaste mätningen.

Insikt 2022