Kommunens kvalitet i korthet

En tjej sitter vid ett bord och fikar på café 24 Karat i Guldsmeden.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. Undersökningen handlar till exempel om öppettider i badhus och bibliotek, kötid för att få en förskoleplats och vilket bemötande medborgarna får från kommunen.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som genomför Kommunens kvalitet i korthet. Under 2017 har 258 kommuner deltagit i undersökningen.

För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner har vi delat upp resultaten i tre grupper där grönt innebär att Hudiksvall är bland de bästa kommunerna och rött innebär att Hudiksvall är bland de sämsta kommunerna.