Årsredovisning

Efter årets slut gör varje nämnd ett bokslut över det gångna årets verksamhet. Nämndernas bokslut och övergripande fakta om kommunens ekonomi sammanställs sedan till en årsredovisning för hela kommunens verksamhet. 

Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare och andra intressenter en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Årsredovisningen innehåller även en sammanställning av resultaten från de kommunala företagen (sju aktiebolag och en stiftelse) och en koncernredovisning, där man slår ihop företagens och kommunens redovisning.

Årsredovisning

Här kan du läsa kommunens årsredovisning.

Tidigare årsredovisningar

Här kan du ta del av kommunens årsredovisningar från år 2004 och framåt:Tidigare årsredovisningar