Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsrapport

Kultur- och fritidsnämndens tidigare verksamhetsrapporter

Social- och fritidsnämndens tidigare verksamhetsrapporter

Lärande- och kulturnämndens tidigare verksamhetsrapporter