Social- och omsorgsnämndens verksamhetsrapport

Social- och omsorgsnämndens tidigare verksamhetsrapporter

Social- och fritidsnämndens tidigare verksamhetsrapporter

Omsorgsnämndens tidigare verksamhetsrapporter