Så används skattepengarna

Lågstadieelever äter lunch i matsalen. En flicka håller i en hårdbrödmacka med smör på i handen och hon har nästan ätit upp maten på tallriken.

Kommunens ekonomi är en fråga som berör alla som betalar skatt. Våra verksamheter finansieras till största delen av kommunalskatten men också av statsbidrag, skatteutjämning och avgifter. Här kan du skaffa dig en överblick över kommunens ekonomi!

Läs mer om kommunalskatten

Budget

Hur pengarna ska användas under kommande år slås fast i en budget.

Läs mer om var pengarna kommer ifrånLäs mer om budget

Uppföljning

Vad får vi för pengarna? Det följs upp löpande under året, bland annat i kommunens årsredovisning.

Läs mer om uppföljning